25/06/2019 Αρ. Απόφασης: 32 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ», επί της οδού Τμώλου 22-24 της «Μεγεντησίδης Σπυρίδωνας & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας