25/06/2019 Αρ. Απόφασης: 34 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας/πλήρους γεύματος (Εστιατόριο)» επί της οδού Κισσάμου 2 της «Ανδρέας Δ. Δρακόπουλος ΟΕ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας