25/06/2019 Αρ. Απόφασης: 35 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από Σνακ Μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος» επί των οδών Καραολή & Δημητρίου 59, Φορμίωνος και Αργυρουπόλεως της «Στάμος Σ.- Στεφανίδης Π. Ε.Ε.»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας