25/09/2019 Αρ. Απόφασης: 47 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εξέταση του αιτήματος σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Χειμάρας 1 & Κύπρου επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας “Ζυκο Τιμολέων & ΣΙΑ Ε.Ε.” (KIOSKYΆS)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας