09/12/2019 Αρ. Απόφασης: 305 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. 151/2019 απόφασης Δ.Σ σχετικά με αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της δράσης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολεία του Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα