09/12/2019 Αρ. Απόφασης: 306 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. 152/2019 απόφασης Δ.Σ σχετικά με αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της δράσης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Σχολεία του Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα