18/12/2019 Αρ. Απόφασης: 314 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 239/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον \"Καθορισμό του Αντιτίμου Χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των ειδικών ρυθμίσεων που το διέπουν\"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα