18/12/2019 Αρ. Απόφασης: 315 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βύρωνα και Σ.Π.Α.Υ. για την άσκηση των καθηκόντων – αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας του Σ.Π.Α.Υ. και την υποστήριξη εν γένει των υπηρεσιών του Συνδέσμου από τον Δήμο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα