24/12/2019 Αρ. Απόφασης: 319 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμό 74/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου. του Δήμου Βύρωνα με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα