15/01/2020 Αρ. Απόφασης: 003 / Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001466, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα