22/01/2020 Αρ. Απόφασης: 11 / Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων κλάδου Υ.Ε Εργατών Κήπων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα