10/02/2020 Αρ. Απόφασης: 19 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Προστασία των Μητρικών έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα