10/02/2020 Αρ. Απόφασης: 24 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα