10/02/2020 Αρ. Απόφασης: 25 / Δημοτικό Συμβούλιο

Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” ¶ξονα Προτεραιότητας 12 “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα