19/02/2020 Αρ. Απόφασης: 04 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επανεξέταση του θέματος σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α στην οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 του υπΆ αριθμ. Κυκλοφορίας ΙΗΥ 5544 αυτοκινήτου για την κα ΚΡΟΚΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα