09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 38 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 05/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την κοπή δένδρου (Λεύκα) που φύεται σε πεζοδρόμιο πλακοστρωμένο στην οδό Καραολή και Δημητρίου, δίπλα στον αριθμό 54, έμπροσθεν περιπτέρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα