14/04/2020 Αρ. Απόφασης: 45 / Δημοτικό Συμβούλιο

Απαλλαγή αναλογούντων τελών χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων και Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα