14/04/2020 Αρ. Απόφασης: 47 / Δημοτικό Συμβούλιο

Oρισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (και του αναπληρωτή του) ως εκπροσώπου στην Επιτροπή Καταλληλότητας για την επιλογή ακινήτων προς μίσθωση για τη στέγαση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης