11/05/2020 Αρ. Απόφασης: 53 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 70/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “Υποβολή της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Υλοποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2019”

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα