11/05/2020 Αρ. Απόφασης: 54 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 07/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην καθιέρωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του σε 16ωρη βάση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα