11/05/2020 Αρ. Απόφασης: 57 / Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης περί κατάθεσης του ποσού της πάγιας προκαταβολής Δήμου Βύρωνα, έτους 2020, στον Τραπεζικό λογαριασμό Δήμου Βύρωνα ειδικού σκοπού στην ALPHA BANK και ορισμός υπεύθυνου κίνησης του λογαριασμού

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα