11/05/2020 Αρ. Απόφασης: 62 / Δημοτικό Συμβούλιο

«Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης ενός υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Βύρωνα για 6 μήνες ήτοι μέχρι την λήξη του προγράμματος της ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» MIS: 5001466, Υποέργου 3 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα