09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 26 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτημα τριάντα δύο (32) εργαζομένων στην Διεύθυνση Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα