09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 27 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτημα δέκα πέντε (15) εργαζομένων στην Διεύθυνση Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα