09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 28 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτημα εργαζομένης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κολυμβητηρίου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα