09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 29 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτημα Πολιτών Δήμου Βύρωνα για συζήτηση του θέματος: {΅Εκθεση Πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) αναφορικά με κακοτεχνίες οδοστρωμάτων στο Δήμο Βύρωνα της εργολαβίας χρονικής περιόδου 2010-2011}

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα