30/03/2020 Αρ. Απόφασης: 59/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρόσληψης δύο (2) εργατών Καθαριότητας Νεκροταφείου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα