30/03/2020 Αρ. Απόφασης: 59/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρόσληψης δύο (2) εργατών Καθαριότητας Νεκροταφείου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα