25/06/2020 Αρ. Απόφασης: 74/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός Αντιπροέδρου και έξι (6) τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ” ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας