25/06/2020 Αρ. Απόφασης: 75/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

«Έγκριση λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας για το έτος 2020»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας