25/06/2020 Αρ. Απόφασης: 71/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 114/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Υποβολή απολογισμού οικονομικής χρήσης 2019, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας