15/07/2020 Αρ. Απόφασης: 18/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κ.λπ από Ζαχαροπλαστείο- Καφεζαχαροπλαστείο», επί της οδού Μαγνησίας 100, με την επωνυμία «Φάνης Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα