15/07/2020 Αρ. Απόφασης: 19/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Δραστηριότητες παροχής ποτών», επί της οδού Καλλιπόλεως 117, του Αθανάσιου Γεωργιάδη του Χρήστου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα