31/05/2007 Αρ. Απόφασης: 188 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Ψιλικά" στην οδό Βυζαντίου 19 κ' Πριγκηπονήσων της Πρασίνου Ίρμας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα