15/07/2020 Αρ. Απόφασης: 21/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο», επί της οδού Κολοκοτρώνη 45 με την επωνυμία «ΝΟΕΜΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα