21/07/2020 Αρ. Απόφασης: 84/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Συμμόρφωση στη σύσταση του ελεγκτικού κλιμακίου της Ε΄ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας