14/09/2020 Αρ. Απόφασης: 225/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τροποποίησης ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα»