05/10/2020 Αρ. Απόφασης: 116/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Βύρωνα, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα