05/10/2020 Αρ. Απόφασης: 117/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός υπαλλήλων για την διεξαγωγή της Ταμειακής Διαχείρισης και ορισμός υπαλλήλων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και πρόσβαση στο ALPHA WEB BANKING των λογαριασμών του Δήμου Βύρωνα στην ALPHA BANK

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα