05/10/2020 Αρ. Απόφασης: 118/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός υπαλλήλων για τη διεξαγωγή της Ταμειακής Διαχείρισης και εξουσιοδότηση υπαλλήλων που θα έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό του Δήμου Βύρωνα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα