05/10/2020 Αρ. Απόφασης: 114/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση και παραλαβή του Β2΄ Σταδίου και της εναρμονισμένης ΣΜΠΕ της μελέτης «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα