05/10/2020 Αρ. Απόφασης: 122/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην «Επιτροπή παροχής γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία» και στην «Επιτροπή Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2020»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα