11/11/2020 Αρ. Απόφασης: 136/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «στο βλέμμα του Μπάιρον» για τις ενέργειες: α) Διενέργεια 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους και νέους για το έτος 2021 και β) Λειτουργία της Πανελλήνιας Λογοτεχνικής συντροφιάς εφήβων κ΄ νέων του Δήμου Βύρ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα