11/11/2020 Αρ. Απόφασης: 141/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Α :Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. 306/2019 απόφασης Δ.Σ σχετικά με αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της δράσης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Σχολεία του Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα