07/12/2020 Αρ. Απόφασης: 153/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης περί χρησιμοποίησης ποσοστού έως 45% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα