17/12/2020 Αρ. Απόφασης: 163/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση υποβολής πρότασης που αφορά την προμήθεια: «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα