10/02/2021 Αρ. Απόφασης: 11/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19, από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων και από το ενιαίο τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα