10/02/2021 Αρ. Απόφασης: 12/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Διοικητικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα, με δημοπρασία

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα