24/02/2021 Αρ. Απόφασης: 20/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 43/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή δένδρου (πεύκου) που φύεται σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου 52 & Κρυστάλλη του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα