24/02/2021 Αρ. Απόφασης: 21/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 26/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την κοπή ενός δένδρου (βραχυχίτωνα) που φύεται σε πλακόστρωτο πεζοδρόμιο επί της οδού Β. Ηπείρου, στην συμβολή των οδών Παν. Τσαλδάρη 30 και Β. Ηπείρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα