08/03/2021 Αρ. Απόφασης: 34/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση και συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΝΑ, την διανομή εξοπλισμού σε Δήμους και την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής - Ψήφισμα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα